D.I.Y.香包 抗武漢肺炎

2020-01-08

武漢肺炎殺到香港人心惶惶!麥超常醫師就教大家自製香包旁身,還會講講不同體質的人可以飲甚麼湯水抗炎,即睇!(香包及湯水藥方以字幕為準)


(記者 柳浩東)